InfoCaptions processportal
Contents [Hide]

InfoCaptions processportal är en interaktiv befattningsbeskrivning. Flödet för att skapa en processportal som i exemplet nedan är följande:

  1. Skapa en organisation
  2. Ge medarbetare behörighet till portalen (Välj User för den aktuella organisationen)
  3. Skapa befattningar
  4. Koppla medarbetare till de olika befattningarna
  5. Skapa processer
  6. Koppla befattningar till processernas roller
  7. Varje medarbetare har nu sin personliga portal som anpassas efter de befattningar medarbetaren har blivit tilldelad

Portal.png

Was this guide helpful to you?